ANOTACE KURÁTORSKÉHO KONCEPTU 

Uvnitř pohybu 


Výtvarné umění tematizuje pohyb od nepaměti. Je totiž základním projevem vitálních a tvůrčích sil. Našich i těch, které nás přesahují a kterým se snažíme porozumět. Pohyb formuje lidské tělo, lidské vědomí i podvědomí. Denně se vztahujeme k horizontu událostí, neboli vše kolem nás je v neustálém pohybu, s kterým se musíme nějak vyrovnávat. Sport je oblastí, která tento pohyb vnímá jako symbolickou aktivitu. Tím, že se tato aktivita osamostatnila, může mít svá stanovená pravidla a stává se soutěží. Vztah výhry a prohry lze opět vnímat symbolicky jako modelovou situaci, na jejímž pozadí lze sledovat možnosti a předpoklady pěstovaného a trénovaného pohybu, který sleduje horizont samotných lidských možností. Vrcholový sport je uměním pohybu. Výstavní projekt Uvnitř pohybu se zaměřuje na výběr děl předních současných českých vizuálních umělkyň a umělců, kteří se ve své práci dotýkají tématu v podmnožině pohybu a sportu. Relace stanovuje právě přítomnost či absenci závazných pravidel pro pohyb a tělesný výkon. Vnější radost a vitalita je kontrolována temnějším pohybem vnitřních nároků, představ, tužeb, snů a ambicí. Prostřednictvím děl vizuální kultury se dostáváme do samotného jádra problému, v němž vzniká a zaniká základní projev lidského života – pohyb. Ten je tu přítomný jako základní motivace a předpoklad toho, abychom fyzicky existovali, abychom byli přítomni uprostřed dění a splynuli tak s přirozeným stavem neustále se proměňujícího světa.

Vybrána jsou díla od deseti žijících umělců současné české scény a doplněna formou veřejně vypsané soutěže (tzv. Open Call) o tři nejmladší autory. Součástí výhry v Open Callu je kromě účasti na výstavě také rezidenční pobyt v Paříži a následná prezentace děl v prostorách Českého centra. Výstava bude mít pražskou premiéru v únoru 2024 v prostorách SmetanaQ Gallery a reprízu v prostorách Českého centra v Paříži v červnu 2024, kdy se otevře při příležitosti zahájení letních olympijských her pořádaných Francií. Projekt Uvnitř pohybu doprovodí vydání katalogu s texty kurátora a reprodukcemi všech vystavených děl.

Mgr. Petr Vaňous, Ph.D., kurátor výstavního projektu


 Události

VERNISÁŽ SMETANAQ - pouze pro zvané
 
15/2/2024 od 18 hod.
SmetanaQ Gallery (2. patro)
Smetanovo nábřeží 334/4
110 00 Praha 1

VÝSTAVA SMETANAQ

16/2–17/3/2024
SmetanaQ Gallery (2. patro)
Smetanovo nábřeží 334/4
110 00 Praha 1

VERNISÁŽ ČESKÉ CENTRUM PAŘÍŽ

27/6/2024 od 18 hod.
České centrum Paříž 
18 Rue Bonaparte
75006 Paris, Francie

VÝSTAVA ČESKÉ CETRUM PAŘÍŽ

28/6 –25/8 2024
České centrum Paříž 
18 Rue Bonaparte
75006 Paris, Francie


Napsali o nás 

Kde všude jste se mohli dozvědět o projektu Art Grand Slam? Vybrané články a reportáže naleznete ZDE 


Fotogalerie

Všechna díla jsou prodejná a naleznete je v galerii Sport in Art 


Video

Nic vám neujde

Výsledky soutěží, informace o aktuálních výstavách a podujetích a mnoho dalšího v našem AGS Newslettru.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů. Před přihlášením si přečtěte podmínky zpracování zde.