Prostor pro dialog umění se sportem

Každý rok nový kurátor. Každý rok nové téma. Princip výstavního projektu Art Grand Slam vytváří prostor pro přirozený dialog mezi uměním a sportem a každoročně obměňuje perspektivu, která brání umělecké i tématické stagnaci. Kurátor vybírá profesionální umělce, kteří následně vytváří dílo k danému tématu a to poté společně prezentují. Paralelně s výběrem je vypsán veřejný Open Call pro umělce do 30 let (malba, socha, objekt, instalace, video). Po pečlivém zvážení vybírá kurátor tři nejlepší, kteří se připojí k profesionálním vystavujícím z jeho výběru. Ve spolupráci s Českými centry je pro jednoho z umělců vybraných z Open Callu připraven rezidenční pobyt.

První ročník výstavního projektu Art Grand Slam se bude konat v prostorách SmetanaQ. Koncem června 2024 se během Olympijských her přesune celá výstava do prostor Českého centra v Paříži

Kurátorem prvního ročníku Art Grand Slam je Petr Vaňous, který zvolil téma UVNITŘ POHYBU. Svým výběrem se zaměřuje na díla předních současných českých vizuálních umělkyň a umělců, kteří se ve své práci dotýkají tématu v podmnožině pohybu a sportu.

Art Grand Slam je organizovaný platformou Sport in Art


Umělecko-sportovní počiny roku 

Součástí projektu je i vyhlášení tzv. nejlepších umělecko-sportovních počinů předcházejícího roku. Záměrem platformy Sport in Art je ukázat veřejnosti, že sportovní tématika se dostává do dalších uměleckých odvětví a stává se inspirací i životním stylem mnohým autorům. Cílem je nejen oživit a zpřístupnit sport umělecům, ale také uměleckému obecenstvu ukázat kvalitní umělecký obsah v mnoha kulturních oborech. 


Profesionální umělci 

 • Deset profesionálních umělců na výstavě prezentuje rozdílné přistupy na téma zvolené kurátorem výstavy 
 • Následně se výstava přesouvá do Českého centra v Paříži při příležitosti Olympijských her 2024

Open Call pro umělce do 30 let

 • Art Grand Slam má otevřené dveře také mladým výtvarníkům do 30 let, kteří ještě studují, nebo právě dokončili střední nebo vysokou školu. Ti se mohou přihlásit do Open Callu. 
 • Tři z nich získají možnost výstavy s profesionálními umělci
 • Jeden z nich získá možnost zúčastnit se zahraniční stáže ve spolupráci s Českými centry
 • Média, s kterými se mohou umělci hlásit: malba, socha, objekt, instalace, video.

Ocenění pro umělecko-sportovní počiny roku

 • Součástí výstavy je vyhlášení tzv. umělecko-sportovních počinů roku - tedy nejzajímavějších děl, které se představily v předchozím roce v konkrétních kategoriích - UMĚNÍ, FILM, DIVADLO A TANEC, LITERATURA, VEŘEJNÝ PROSTOR a FOTOGRAFIE.
 • Každá z kategorií má svého garanta - odborníka ve svém oboru. Ten do dané kategorie nominuje díla, které kvalitativně reprezentují nejlepší počiny roku.
 • Z těchto nominovaných děl vybere následně porota, složená z řad odborníků - jedno vítězné dílo. Autorovi tohoto díla bude na vernisáži předána cena od designéra. 

Termíny 


14/11/2023

Ukončení registrace prací Open Callu 


15/02/2024

Slavnostní vernisáž SmetanaQ Gallery - pouze pro zvané 


16/2/2024 - 17/3/2024 

konání výstavy 


27/06/2024

Slavnostní vernisáž České centrum PařížOrganizátor

Projekt Art Grand Slam je organizovaný platformou Sport in Art, za kterou stojí sportovci i teoretici umění, kteří projekt rozdělili na tři hlavní směry. 

 • Magazín s mezinárodní redakcí zaměřující se na umění inspirované sportem. Pravidelně publikuje odborné články o aktuální výtvarné scéně, rozhovory s umělci nebo tipy na výstavy.

 • Přehledná kurátorsky vedená prodejní online galerie s podporou odborníků v oblasti umění.
 • Výstavní projekty s ambicí podněcovat umění zaměřené na téma sportu a pohybu. Umělci se díky ní realizují v zajímavých projektech a rozšiřují povědomí o své tvorbě.

Platforma Sport in Art vytváří přirozený dialog mezi uměním a sportem. V této specifické sféře podněcuje uměleckou tvorbu a nabízí prostor pro její prezentaci široké veřejnosti. Podporuje současné umělce a upevňuje jejich pozici na mezinárodní výtvarné scéně. Umělci se díky platformě Sport in Art realizují v zajímavých projektech a rozšiřují povědomí o své tvorbě.