NOMINACE

Umělecko-sportovní počiny roku

Behěm slavnostní vernisáže, která se uskuteční 15. 2. 2024 od 18 hod. ve SmetanaQ Gallery se představí pět uměleckých kategorií. Do každé kategorie jmenovali vybraní odborní garanti tři až pět děl, která se váží ke sportovním tématům. Z těchto nominovaných děl vybere porota z řad odborníků a tzv. advisorů jedno oceněné dílo. Porota bude hlasovat online formou a vítěz dostane designovou sošku od mladého designéra. 


Nominace umělecko-sportovních počinů zveřejníme již brzy