POROTA A PRAVIDLA OCENĚNÍ 

ocenění umělecko-sportovních počinů jsme se rozhodli udílet z důvodu určitého zviditelnění a poukázaní na díla se sportovní tématikou v různorodých uměleckých kategorií. Každá z kategorií má svého odborného garanta - odborníka v daném oboru, který do každé kategorie nominoval 3-6 děl, která představují výběr těch nejlepších děl se sportovní tématikou. Pro první ročník jsme časové rozpětí nominovaných děl rozložili do několika let, další ročníky budou oceňovat předcházející rok. 

Porota hlasovala v těchto kategorií: FILM, VEŘEJNÝ PROSTOR, FOTOGRAFIE, LITERATURA, DIVADLO

Kategorie UMĚNÍ - výběr jednoho oceněného díla od umělců, zastoupených na výstavě Art Grand Slam - Uvnitř pohybu, je posuzován kurátorem výstavy s týmem Sport in Art. 

Odborná porota následně vybere hlasovacím systémem: hodnocení 1 - 3 body pro nejleší dílo z dané kategorie, přičemž oceněný tvůrce dostane designovou cenu od české studentky ateliéru Sklo na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Hany Vopravilové. Designová cena vznikla ve spolupráci s firmou LASVIT a sklárnou  AJETO

členové a členky poroty: 

Jiří Hnilica - ředitel Českého centra Paříž 

Michal Novotný - Ředitel Sbírky umění po roce 1945

Anna Strnadová - kurátorka Sbírky grafiky a kresby v Národní galerii - Oddělení grafiky a kresby 20.-21.století

Anna Švarc - architektka pražského metra

Rudolf Kasper - galerista a sběratel umění 

Richard Drudy - kurátor GASK 

Bára Alex Kašparová - vydavatelka a šéfredaktorka kulturního měsíčníku Artikl, kurátorka Curator Contemporary

Roman Franta - malíř 

Markéta Musilová - galeristka a kurátorka SmetanQ Gallery 

Anna Hrabáčková - vedoucí oddělení, programová konzultantka, agenda vizuálního umění, Česká centra