POROTA 

Součástí výstavy je i odborná porota, která vyhlásí zajímavé a inspirativní umělecké a kulturní projekty napříč obory, které se zabbývají sportovními tématy. Naším cílem je mimo jiné i zpřístupnit téma sportu v umění širší veřejnosti. 

Tomáš Pospiszyl

kurátor moderního a současného umění

Tomáš Pospiszyl je přední český historik, teoretik a kurátor moderního a současného umění. Pedagogicky působí na FAMU (Centrum audiovizuálních studií) a AVU (Katedra teorie a dějin umění), věnuje se také umělecké publicistice. Vystudoval teorii kultury a dějiny umění na FF UK v Praze. Předmětem jeho odborné pozornosti jsou tradiční výtvarné disciplíny i umění intermediální povahy. Zabývá se malířstvím, fotografií, grafickým designem a jeho přesahy do volné tvorby. 

Petr Volf

Kurátor současného umění/ kritik umění 

Kurátor umění, který se dlouhodě věnuje spojení sportu a umění. Ve své publicistické a kritické tvorbě zabývá výtvarným uměním, architekturou a designem. Pracoval v deníku Mladá fronta a Mladá fronta Dnes, časopisu Reflex a v Hospodářských novinách. ...

Michal Novotný

ředitel sbírky moderního umění v NG

Michal Novotný studoval dějiny umění, filosofii a antropologii na Univerzitě Karlově v Praze. V letech 2011 až 2018 byl ředitelem Centra pro současné umění FUTURA v Praze. Od roku 2016 do roku 2018 působil jako koncepční dramaturg a externí kurátor v Městské galerii Plato v Ostravě. Od roku 2016 je odborným asistentem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. 

Terezie Nekvindová

Historčka a teoretička moderního a současného umění

Terezie Nekvindová je historička umění působící na Vědecko-výzkumném pracovišti Akademie výtvarných umění v Praze. V roce 2014 získala doktorát s prací o výstavnictví v 60. letech 20. století. Specializuje se na moderní a současné umění a v současné době se zaměřuje zejména na dějiny výstavnictví a dějiny kurátorství. Je spoluautorkou knihy Výstava jako médium. České umění 1957–1999 (s Pavlínou Morganovou a Dagmar Svatošovou, 2020), Stanislav Kolíbal. Bývalé nejisté tušené (2019, eds. Dieter Bogner a Adam Budak), Automat na výstavu. Československý pavilon na Expo 67 v Montrealu (s Danielou Kramerovou a kol., 2017) aj.

Lucie Drdová

Historička umění / galeristka 

Lucie Drdová je historička umění, galeristka, autorka a přednášející. Ve své profesi propojuje akademické vzdělání (Seminář dějin umění Masarykovy univerzity v Brně a Univerzita užitého umění ve Vídni) s odbornou zkušeností z evropských výstavních institucí (Muzeum moderního umění nadace Ludwig ve Vídni a Akademie výtvarných umění v Praze). Na základě zkušenosti s vedením privátní galerie v Berlíně založila v roce 2012 Lucie Drdova Gallery se zaměřením na současné umění s pobočkami v Praze a Bruselu. Vedle tradičních aktivit spojených s vedením galerie iniciuje nekomerční výstavní projekty s partnery a profesionály a pravidelně publikuje.

.

Sandra Baborovská 

Kurátorka sbírky maby GHMP 

Vystudovala dějiny umění na Univerzitě Karlově a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Od roku 2009 působí jako kurátorka v Galerii hlavního města Prahy, kde se věnuje především výstavám současného umění s přesahem do minulosti.  Spolupracovala také na koncepci cyklu Start Up pro začínající umělce, v roce 2014 na intervencích do piana nobile Colloredo-Mansfeldského paláce  a na výstavách do 2. patra Staroměstské radnice. Předmětem jejího odborného zájmu je rovněž sochařství přelomu 19. a 20. století  a současné umění v socio-politických souvislostech.

.

Nic vám neujde

Výsledky soutěží, informace o aktuálních výstavách a podujetích a mnoho dalšího v našem AGS Newslettru.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů. Před přihlášením si přečtěte podmínky zpracování zde.