Michal Cimala (1975)

sochař, designér a šperkař. Autor řady interiérových realizací, často pracuje také s veřejným prostorem. Absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (1994-2000, ateliér Kov a šperk, prof. Vratislav K. Novák). Prošel stipendijními pobyty v Miláně, Berlíně a v Los
Angeles. Patří k zakladatelům pražské Trafo Gallery a k okruhu jejích autorů. Nově je členem projektu FIRMA. Často a rád experimentuje se sochařskou formou, recykluje použité materiály a pracuje s nalezenými objekty (ready made). V centru autorova tvůrčího zájmu je figura a její proměny v nových společenských a technologických podmínkách: figura a její zcizená reprezentace.