LUBOMÍR TYPLT (1975)

přední malíř-figuralista a tvůrce objektů, absolvent VŠUP v Praze (obor ilustrace a knižní tvorba, prof. Jiří Šalamoun), FaVU v Brně (ateliér malby, prof. Jiří Načeradský) a Kunstakademie v Düsselfordu (ateliér malby, prof. Marcus Lüperz, prof. Gerhard Merz, prof. A. R. Penck). Vedle malby se věnuje také aktivitám hudební skupiny WWW (autor textů a vizuálů CD). Mezi hlavní tematické okruhy autora patří socializace jedince a jeho začleňování do společenských systémů a kolektivů., včetně reflexe totalitních mechanismů, manipulativních vzorců a různých druhů represí. Pohyb je v díle Typlta propojen především s nadbytkem, nebo naopak nedostatkem lidské energie využívané, používané i zneužívané společností.