Umění výtvarné i sportovní: dvě strany téže mince

Francis Cotes, Charles Collyer jako chlapec s kriketovou pálkou, 1766. Zdroj: Yale Center for British Art

Kriket se objevil poprvé na konci šestnáctého století v jihovýchodní Anglii. O dvě století později se pak stal národním sportem a celosvětovou popularitu si získal v devatenáctém a dvacátém století. Dnes se mu věnuje asi sto dvacet milionů hráčů v nejrůznějších zemích světa, což z něj dělá druhý nejpopulárnější kolektivní sport na světě (ano, tušíte správně: první je fotbal). 

Charles Collyer jako chlapec s kriketovou pálkou

Kriket se objevil poprvé na konci šestnáctého století v jihovýchodní Anglii. O dvě století později se pak stal národním sportem a celosvětovou popularitu si získal v devatenáctém a dvacátém století. Dnes se mu věnuje asi sto dvacet milionů hráčů v nejrůznějších zemích světa, což z něj dělá druhý nejpopulárnější kolektivní sport na světě (ano, tušíte správně: první je fotbal). 

James Grundy

Další obraz představuje jednoho z nadhazovačů padesátých let devatenáctého století Jamese Grundyho (1827-1873). Šlo o extrémně talentovaného sportovce. Byl například jedním z dvanácti hráčů, kteří s anglickým kriketovým týmem navštívil Severní Ameriku. Obraz je důležitý především z toho důvodu, že skrze zobrazení Grundyho předznamenává popularitu, které někteří hráči později dosáhli. 

Sylvanus Redgate, James Grundy. Zdroj: Nottinghamshire County Cricket Club

Kriketový zápas (1909)

Obraz ze začátku dvacátého století s názvem The Cricket Match, jehož autorem je Spencer Gore, představuje pro umění zobrazující kriket velký posun. Neukazuje totiž konkrétního hráče, ale pracuje s kriketem jako součástí každodenního života všech lidí. Kdyby nebylo názvu díla, poznali bychom vlastně, že jde o zápas kriketu? Je to pro obraz nějakým způsobem zásadní? Nicméně dílo skvěle poukazuje na to, jak velkou popularitu si kriket postupně získával. 

James Grundy

Další obraz představuje jednoho z nadhazovačů padesátých let devatenáctého století Jamese Grundyho (1827-1873). Šlo o extrémně talentovaného sportovce. Byl například jedním z dvanácti hráčů, kteří s anglickým kriketovým týmem navštívil Severní Ameriku. Obraz je důležitý především z toho důvodu, že skrze zobrazení Grundyho předznamenává popularitu, které někteří hráči později dosáhli. 

Spencer Gore, Kriketový zápas, 1909. Zdroj: The Hepworth Wakefield

Slip 'N Slide Cricket

Malířka Amber Boardman pracuje s lidským tělem jako s čímsi tekutým. Její postavy připomínají spíše než lidi jakési výjevy z beztvarého, roztékajícího se panoptika. Touží po tom kontrolovat situaci, ale nejsou schopny toho dosáhnout. Obraz Slip 'N Slide Cricket zobrazující kriketovou momentku tak působí jako groteskní, ale o to mrazivější kritika naší honby za výkonem. K čemu to celé, když nejsme schopni naložit ani sami se sebou. Natožpak s nějakým míčkem… Toto dílo zároveň můžete brát jako protipól toho, co lze skrze sportovní tematiku v umění ukázat. Mnoho děl z článku využívalo kriket k adoraci sportu, všedního života, osobního kultu. Pro Boardman slouží jako prostředek ke společenské kritice. 

Amber Boardman, Slip 'N Slide Cricket, 2015. Zdroj: Edwina Corlette Gallery