Dalibor David (1972)

absolvent Akademie výtvarných umění v Praze (1990-97, ateliér Malba I, Škola prof. Jiřího Sopka). Patří mezi výrazné koloristy současné české malby. Své náměty, jimiž bývají zpravidla lidské postavy a banální předměty, redukuje na nejpodstatnější vztah, který bychom mohli definovat jako „figura a místo“. Figura se svým pohybem noří do matrixu časoprostoru a stává se jeho nedílnou součástí, nebo naopak setrvává v jakési izolaci před realitou, jako před pomyslnou oponou. Sama malba je pro autora pohybem časosběrných stop v hledání finálního tvaru a barevné konstelace.