První ročník 2023/24


Kurátor výstavy 

Mgr. PETR VAŇOUS, Ph.D.

Český historik umění, výtvarný kritik, teoretik, publicista a kurátor výstav. Věnuje se vztahu tradičních výtvarných medií (především malířství a kresby) k novým vizuálním trendům a sledovaní proměn malby a kresby v podmínkách informační společnosti služeb a všeobecně rozšířených nových médií (tzv. postmediální situace). Absolvoval obor Teorie a dějiny výtvarného umění na Filosofické fakultě University Palackého v Olomouci (1993–1999; Mgr.) a v rámci doktorského studijního programu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze obor Kurátor a kritik designu a intermedii (2011–2015; Ph.D.). V roce 2003 spoluzakládal Archiv výtvarného umění v Kostelci n. Černými lesy. V roce 2008 jedním ze zakládajících členů Společnosti Topičova salonu v Praze. V letech 2011–2018 působil jako odborný asistent na Akademii výtvarných umění v Praze. V letech 2015–2022 realizoval dlouhodobý výstavní záměr pražské Galerie Vyšehrad zaměřený na současnou nejmladší malbu. V letech 2018–2020 kurátor a zástupce ředitele Atria na Žižkově. Od roku 2012 je jedním ze zakladatelů a kurátorů Galerie Dům v Broumově. Koncipoval a připravil celou řadu výstav, např. Resetting/Jiné cesty k věcnosti (GHMP, Praha, 2007–2008); Fundamenty & Sedimenty (GHMP, Praha, 2011), Ivan Pinkava: Remains (American University Museum at the Katzen Arts Center, Washington, DC, 2012), Motýlí efekt? (Galerie Rudolfinum, Praha, 2013); Czech Dream (Bohemian Hall, NYC, 2015), The Natural World (Prague House in Brussels, Brusel, 2016), Inverzná romantika (Kunsthalle Bratislava, 2019), Vitální kolaps (Museum Kampa, Praha, 2019), Mezipaměť / Cache (Galerie Rudolfinum, Praha, 2021). Je autorem a spoluautorem knih a katalogových textů věnujících se současnému umění, např. Ivan Pinkava: Remains (Praha, 2012), Motýlí efekt? (Praha, 2013), Česká malba generace 90. let 20. století (Praha, 2015), Eberhard Havekost: Logik (Praha, 2017), Inverzní romantika (Praha, 2018), Robert Šalanda: Nespolehlivý vypravěč (Praha, 2018), Silvia Krivošíková (Bratislava, 2019), Retina (8smička, Humpolec, 2019), Michaël Borremans: The Duck (Galerie Rudolfinum, Praha, 2020), SPECTRUM (BiggBoss, Praha, 2020), Miroslav Polách: OPEN END (Torst, Praha, 2020), MEZIPAMĚŤ / CACHE (Galerie Rudolfinum, Praha, 2021), INKARNACE (Praha, 2022), Jakub Janovský: Betonová zahrada (AJG, Hluboká n. V. 2022), Jiří Šigut: MALBA / PAINTING/ MALEREI 2010-2022 (KANT, Praha 2022) nebo Zbyněk Sedlecký: REKVIZITÁŘ (Praha, 2022).


Garanti

VEŘEJNÝ PROSTOR

Mgr. Marie Foltýnová, Ph.D.

Působí v Galerii hlavního města Prahy od roku 1997, kde pracovala do roku 2004 nejdříve jako externí lektorka a posléze vedoucí lektorských programů, výtvarného ateliéru a kurzů Galerie hlavního města Prahy. V letech 2009–2012  pracovala jako odborná památkářka v oddělení evidence movitých památek územního pracoviště Střední Čechy. V roce 2012 se vrátila do GHMP na pozici kurátorky veřejné plastiky. Od roku 2018 vede Oddělení správy veřejné plastiky GHMP. Od roku 2016 spolupracovala na přípravě a následné implementaci programu Umění pro město zaměřeného na systematickou podporu současného umění ve veřejném prostoru ze strany hlavního města Prahy. Jednotlivé projekty se soustředí nejen na osazování trvalých instalací, ale realizaci dočasných uměleckých intervencí ve spolupráci se samosprávami městských částí a dalšími pražskými organizacemi. Absolvovala magisterské i doktorské studium dějin umění na FF UK. 


DIVADLO

MgA. Mgr. Marta Ljubková

Dramaturgyně a pedagožka. Vystudovala bohemistiku na FF UK a dramaturgii na KALD DAMU, kde nyní také pedagogicky působí. V letech 2015 až 2022 byla šéfdramaturgyní Činohry Národního divadla. Spolupracuje s divadly zřizovanými i nezávislými. Od roku 2022 působí v kulturním domě Vzlet.


FOTOGRAFIE

Doc. MgA. Mgr. Tomáš Pospěch, Ph.D. 

Historik umění, vizuální umělec, volný kurátor. Žije v Praze. Vystudoval fotografii na ITF FPF SU v Opavě (1998), dějiny umění na FF UP v Olomouci (1995) a na FF UK v Praze (1999) a doktorandské studium na ITF FPF SU v Opavě (2013). Od roku 1997 je zaměstnán jako pedagog na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, v letech 1997–2007 působil rovněž jako interní pedagog na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Od roku 2019 působí také jako kurátor fotografie UPM v Praze. Jako historik umění se zaměřuje především na fotografii a současné umění střední Evropy. Je autorem více než čyřiceti knih, například monografií Vladimíra Birguse, Jindřicha Štreita, Viktora Koláře, Jana Jindry, Pavla Vavrouška, Karla Bucháčka, knih Jiří Hanke: Pohledy z okna mého bytu, publikace o současné slovenské dokumentární fotografii Slovensko, antologie textů Česká fotografie 1938–2000 v recenzích, textech, dokumentech a na ni navazující Myslet fotografii nebo knihy článků a fotografií Eugena Wiškovského Obrazová fotografie. Vedle toho je spoluautorem výstav a knih Česká a slovenská fotografie 80. a 90. let 20. stoletíTenkrát na Východě, Slovenská nová vlna – 80. léta, Šumperák nebo výběru z Deníků Josefa Koudelky.


FILM

Jindřiška Bláhová

Filmová redaktorka týdeníku Respekt, filmová historička působící na FAMU a šéfredaktorka předního odborného filmového časopisu Cinepur. V roce 2023 jí vyšla jako editorce kniha o dějinách filmového festivalu v Karlových Varech před rokem 1989.


KNIHA

Milan Tesař 

Český spisovatel, scenárista a novinář. V roce 1987 nastoupil jako redaktor kulturní rubriky Zemědělských novin, za tři roky se stal členem první redakce nově vycházejícího časopisu Reflex. V roce 1993 pracoval ve společnosti Febio a byl u zrodu satirického pořadu Česká soda. Tentýž rok se vrátil do redakce časopisu Reflex, kde vedl dalších dvacet osm let kulturní rubriku. V roce 1995 začal psát s dvěma dalšími scenáristy komiks Zelený Raoul, který na stránkách Reflexu vycházel až do roku 2022. V roce 2016 připravil pro Českou televizi cyklus o vážné hudbě Můj pokus o mistrovský opus a o dva roky měla v Divadle Na Fidlovačce premiéru jeho hra Výjimečný stav.  Pro ČOV výbor knižně zpracoval soubor fejetonů z olympiády v Soči, respektive v Riu de Janeiru.  Jako editor připravil v roce 2017 do tisku knihu Jizerská 50: Závod plný příběhů. V roce 2011 mu vyšla literární prvotina Deník rodícího se otce, v roce 2019 kniha povídek Volané číslo existuje a v roce 2023 pokus o české hygge, kniha Štěstí po česku aneb 42 způsobů, jak být v téhle zemi v pohodě.